Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifah halının yaxşılaşdırılması üçün mühüm addımlar atılıb

Müəllif: Murad Adiloğlu