“Biz bir millət, üç dövlətik” - Növber Ferit Veçhi (Müsahibə)