Mövqe və mövqesizlik - Təhmasib Novruzovun təqdimatında

Müəllif: Murad Adiloğlu