Ömrünün yarısını Azərbaycanın florasını öyrənilməsinə həsr edən botanik alim - Elşad Qurbanov

Müəllif: Murad Adiloğlu