Şuşa şəhəri qalibiyyət yolunda əsl döyüş nöqtəsi oldu - millət vəkili Sevil Mikayılova

Müəllif: Murad Adiloğlu