"Vətən darda olanda əsgərin yaşı olmamalıdır"

Müəllif: Murad Adiloğlu