"İran və Azərbaycan zəngin, müştərək mədəniyyətə və tarixə malikdir" - Əsğər Farsi

Müəllif: Murad Adiloğlu