Ermənilərin Rusiya və Qafqaz xalqlarına qarşı açıq müharibəsi - terroru - FİLM

Rus tarixinin müxtəlif dövrlərində erməni millətçiləri rus dövlətçiliyinin təməllərini pozmağa çalışıblar. Hər dəfə onların dağıdıcı fəaliyyətinin kuliminasiya nöqtəsində kraliça Elizabet, rus çarları I Nikolay, III Aleksandr, II Nikolay müvafiq sərəncamlar verirdi. Təəssüf ki, həmin fərmanlara əməl edən ermənilərin keçmiş əsrlərdə törətdiyi vəhşiliklərin təfərrüatları hələ də nəzərə alınmır və bu dövrlər Rusiya tarixində boş yerlər kimi xarakterizə edilir.

Filmdə həmçinin Azərbaycan əhalisinin yaşadıqları ərazidən tədricən çıxarılmasının faktları və xronologiyası, Azərbaycan torpaqlarına, mədəniyyətinə, tarix və arxitekturasına təcavüzdən bəhs edilir.

Filmdə erməni maraqlarının Rusiyanın dövlət maraqlarına uyğun gəlmədiyi, erməni kilsəsi, xarici diaspor və siyasi qurumlar tərəfindən təmsil olunan dünya ermənilərinin müxtəlif tarixi dövrlərdə həm Rusiyaya, həm də Qafqaz xalqlarına qarşı açıq müharibə və terroru əks olunub. Sübut edilib ki, dünya ermənilərinin maraq və məqsədi Qafqaz xalqlarının mədəniyyətinə, tarixinə, mənəviyyatına və ərazilərinə qarşı təcavüz həyata keçirmək və öz ərazilərini genişləndirmək üçün dünya dövlətlərindən istifadə etməkdir.

Müəllif: Mamed Bağırov