"Əkinçi Azərbaycanın milli kimliyinin formalaşmasında önəmli rol oynayıb"

Müəllif: Mamed Bağırov