“Kiminsə Azərbaycan ailəsindən çıxıb, xaricdə oturaraq milli dəyərlərimizə qarşı mübarizə aparması ən azı nakişilikdir”