Dövlətçiliyə daim sadiq olan gəncəlilər təxribatçıları lənətləyirlər

Müəllif: Mamed Bağırov