“Azərbaycan tarixinin son 100 ilinin 50 ili Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır”

Müəllif: Mamed Bağırov