“Azərbaycan gənci dövlətinə, onun qayğısına arxalanır”

Müəllif: Cabir Məmmədov