“Bu müqavilənin böyük gələcəyi var”

Müəllif: Cabir Məmmədov